TESTAMENT VIA VIDEO VERBINDING

In uitzonderlijke situaties mogen notarissen een testament via videoverbinding passeren, zonder dat de testateur de akte zelf ondertekent. Deze praktische oplossing van de KNB wordt ondersteund door minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.