registratie, de kleine lettertjes

DE KLEINE LETTERTJES

Rechtsgebiedenregister Nederlandse Orde van Advocaten

Mijn praktijk richt zich op de familierechtpraktijk in de brede zin van het woord.
In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten sta ik dus vermeld bij het rechtsgebied “personen- en familierecht”.
Mijn jaarlijkse bijscholing ziet natuurlijk op het rechtsgebied familierecht. Het volgen van de actuele juridische en maatschappelijke ontwikkelingen in het familierecht vind ik van groot belang. We staan midden in de maatschappij.

De Verordening op de advocatuur bepaalt dat een advocaat jaarlijks minimaal 20 opleidingspunten moet halen. Het behalen van de opleidingspunten is een middels voor het onderhouden van de vakbekwaamheid. Per geregistreerd rechtsgebied is het verlicht om ieder jaar minimaal tien opleidingspunten te halen. Meer opleidingspunten halen mag natuurlijk ook, en dat is bij mij in de regel het geval. Ook als trainer draag ik daar mijn steentje aan bij.

Ik begeleid het onderhandelingsproces.

Derdengelden 

Kantoor neemt geen gelden van derden aan en maakt geen gebruik van een stichting derdengelden.
Kantoor kent algemene voorwaarden, heeft een klachtenregeling en een privacy regeling. Deze documenten kunt u hier lezen en downloaden. 

Waarneming

Kantoor heeft een waarnemer in de persoon van mijn collega advocaat-mediator mr. M. Warnink. Haar contactgegevens zijn als volgt:
Mynke Warnink Advocaat Erfrecht & Familierecht
Jan Heinsstraat 32
5211 TE ’s-Hertogenbosch